Schoolpleinactie Geesteren


Kinderen hebben behoefte om te spelen, een natuurlijke behoefte, die we ook in de hedendaagse tijd moeten helpen ontplooien om te kunnen uitgroeien tot evenwichtige, volwassen personen. Onze huidige 4 speelplaatsen bieden de kinderen vrijwel niets. Dat heeft tot gevolg dat kinderen niet fijn kunnen spelen en daardoor ontstaan er irritaties. Omdat kinderen niet fijn kunnen spelen, is de sfeer op de speelplaats niet echt fijn en kinderen die zich niet fijn kunnen ontspannen brengen die sfeer ook weer mee terug in de les. Pleinwacht is op onze school niet fijn meer, aan het begin van de lessen zijn leerkrachten veel tijd kwijt om de gemoederen weer te sussen. We kunnen moeilijk de kinderen hiervan altijd de schuld geven. Er is gewoon geen uitdaging, er zijn geen mogelijkheden, dan wel te weinig mogelijkheden. We kunnen makkelijk zeggen, dat het er vroeger ook niet was, maar de kinderen groeien anders op dan vroeger. Ze zijn gewend vluchtig ergens mee bezig te zijn, gaan van speelgoed naar speelgoed. De aandachtsspanne is anders. Leerkrachten merken dit dagelijks en geven hierdoor ook anders les dan vroeger.